PLANES DE REFERÈNCIA

CREAMAT: Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques.

GAMAR: Gabinet de materials i de recerca per la matemàtica a l'escola
PERÍMETRE: Associació de mestres d'Infantil, Primària i ESO.

MUSEU DE MATEMÀTIQUES DE CATALUNYA


ASSOCIACIÓ D'ENSENYANTS DE MATEMÀTIQUES DE LES COMARQUES GIRONINES

 


FEDERACIÓ D'ENTITATS PER A L'ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES A CATALUNYA