dimarts, 31 de gener de 2012

PROBLEMES MATEMÀTICS DE LA VIDA QUOTIDIANA
Problemes de numeració, càlcul, mesura, geometria... contextualitzats.

dimecres, 18 de gener de 2012

JOCS DE MÈMORIA, LÒGICA I OBSERVACIÓ

GEOMETRIA DE PROXIMITAT

Geometria  de proximitat, una bona cacera del tresor de Laura Llanes per Cicle Mitjà i Superior.

divendres, 13 de gener de 2012

JOCS, ENDEVINALLES I RECREACIONS MATEMÀTIQUES

Plana amb molts jocs, enigmes, endevinalles per diferents nivells.

GENERADOR D'EXERCICIS MATEMÀTICS


+ G3ENI
Programa informàtic que genera exercicis de càlcul amb nombres reals. Està pensat com una eina per al professorat per a poder obetnir de manera ràpida, personalitzada i aleatòria diferents fulls d'exercicis d'operacions.

Permet adaptar el grau de dificultat al nivell de cada alumne.

dimarts, 6 de desembre de 2011